Skip to product information
1 of 2

Danske Foredrag

Bødlen, natmændene, rakkerne og kæltringerne - en skamplet på Danmarks historie?

Bødlen, natmændene, rakkerne og kæltringerne - en skamplet på Danmarks historie?

Anmeldelser:
"I Vig Forsamlingshus hørte omkring et halvt hundrede personer magister Mette Gundel fortælle om bødler, rakkere, natmænd og kæltringer på den jyske hede. Mette Gundel var iklædt datidens tøj og medbragte tillige nogle redskaber og genstande for bedre at kunne illustrere foredraget samtidig med at hun viste nogle billeder. Det var barske sager, der blev fortalt om.
Rakkeren var bødlens håndlanger, som udførte de umenneskelige straffe, som Danske Lov af 1683 gav myndighederne hjemmel til. Rakkeren kunne også optræde som bøddel og det var rakkerne, der skar ligene ned af galgen, når de havde hængt længe, så længe, at "hovedet skiltes fra kroppen". Natmændene begravede ligene ved galgebakken eller på bestemte rettersteder. Natmændenes arbejde bestod også af tømning af stinkende latriner om natten, indfangning af løsgående hunde, katte og svin og bortslæbning og nedkuling af selvdøde dyr.
På den jyske hede kunne man møde både rakkerne, men også de omvandrende kæltringer. En del af rakkerne ernærede sig med at skinde selvdøde heste og kreaturer, kastrere heste, kreaturer, svin, får, hunde og katte, mens kæltringerne vandrede rundt som glarmestre, blikkenslagers eller skorstensfejere. Deres primære ernæring var dog betleri, rapseri og plattenslageri. Disse mennesker var udstødt og isoleret af samfundet fra fødsel til død. De blev forfulgt og jagtet som usle hunde, deres børn kom ikke i skole og bønder og håndværkere ville ikke have dem. Når de døde, blev de begravet i uindviet jord sammen med pestofre og andre uønskede personer.
Den sidste omvandrende kæltring, Kjælle Casper, døde i 1923.
Dette og meget, meget mere fortalte Mette Gundel ved det spændende foredrag om nogle personer, som har levet et meget usselt liv."

 

 

View full details