Skip to product information
1 of 1

Danske Foredrag

Fangernes oprør i 1817

Fangernes oprør i 1817

Om fangernes oprør og nedbrændingen af Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset

Den 25. juni 1817 udbrød et mytteri i Tugt- Rasp og Forbedringsanstalten
på Christianshavn, hvor hovedbygningen blev brændt ned. Forholdene for de 495 fanger, mænd og kvinder, i den gamle anstalt, som havde været i brug som fængsel siden 1662, var mildest talt umenneskelige. De levede og arbejdede under de mest usle vilkår, hvor selv maden nærmest var en straf i sig selv. 
De begivenheder, der udspandt sig i de dramatiske dage i 1817, hvor militæret nedkæmpede fangernes mytteri med kanon- og geværild, er nedskrevet både i protokollerne fra den efterfølgende standret og henrettelserne af de første 14 fanger i dagene derefter, samt i øjenvidneberetninger. De undvegne fanger blev indfanget og nu skulle alle fangerne genhuses andre steder, bl.a. i de to uhyggelige krudttårne på Kastellet. Straffen for mytteri blev ved denne lejlighed skærpet og fangernes vilkår blev væsentligt forværrede med korporlige disciplinærstraffe, som straf for nedbrændingen.I dette foredrag kommer vi helt tæt på det elendige liv som statsfange i begyndelsen af 1800-tallet.
Vi kommer inden for fængslets mure, hvor vi bl.a. møder Slaglille Fanden, Vovehals, Søren Gammelmand, Smukke Stine Kunigunde, Pjalte-Ane og de andre fanger, og vi følger begivenhederne den 25. juni 1817 time for time.
View full details